Hrázkování a důlkování půdy v meziřadí

Obdobně viz Hrázkování, důlkování v podkapitole Opatření agrotechnického charakteru