Mulčování

Mulčování půdy spočívá v nastlání (jednorázové či postupné) vrstvy krycího materiálu v tloušťce cca 10 až 20 cm na povrch půdy. Mulčování se doporučuje na svazích 7 až 10° sklonu. Je možno použít slámu (vč. slámy kukuřice), kůru, drcené větve z údržby trvalé kultury, ozimou krycí plodinu či jiný organický materiál, který se na podzim může případně zaorat do země. Seno z lučních porostů není doporučováno především z důvodu obsahu velkého množství klíčivých semen a rychlého rozkladu.

Výhody mulčování:
• výrazně snižuje energii erozních činitelů (dešťových kapek i působení větru) na rozrušování půdního krytu,
• snižuje výpar a zvyšuje vsak srážek, udržuje půdní vlhkost,
• udržuje dostupnost živin, podporuje akumulaci živin,
• snižuje potřebu kultivace,
• brání růstu plevelů a buřeně,
• zvyšuje úrodnost o cca 20 %.


Hlavní nevýhody mulčování:
• posun růstu kořenů trvalé kultury do horních vrstev půdy (za vláhou pod mulčem) a jejich možné poškození při případné kultivaci,
• možnost zvýšení výskytu hlodavců (tvorba hnízd v mulči),
• možnost výskytu chorob (houbové choroby, …).