Odtokové linie

Vrstva Odtokové linie (OL) zobrazuje modelové dráhy povrchového odtoku srážkové vody v případech, kdy intenzita srážek bude taková, že srážková voda bude z DPB odtékat po povrchu půdy. Vrstva slouží především jako zdroj doplňujících informací o tom, jak dlouhé dráhy odtoku se nacházejí na DPB na erozně ohrožených plochách, což je důležitá informace pro praktickou realizaci některých půdoochranných technologií.

Standardní odtokové linie jsou zobrazeny modrou barvou (Obr. 2-50).

2-50.jpg
Obr. 2-50: Ukázka zobrazení standardních OL (modře)


Červené odtokové linie jsou na DPB nad 35 ha vyznačeny, jestliže splňují některou z následujících podmínek:


  • U DPB se sklonitostí do 3° při délce OL nad 300 m.
  • U DPB se sklonitostí od 3° do 5° při délce OL nad 250 m.
  • U DPB se sklonitostí nad 5° při délce OL nad 200 m.

Žlutou čárkovanou čarou je zobrazena nejdelší odtoková linie z červených OL na DPB. V mapě se pak zobrazuje jako žlutočervená linie. OL je nejdelší a zároveň splňuje i některou z podmínek pro červené OL.

2-51.jpg
Obr. 2-51: Ukázka zobrazení kritické délky OL (červeně) a nejdelší OL v rámci DPB (žlutočervená)


Odtokové linie jsou na DPB do 35 ha včetně opatřeny značkou „P“, jestliže splňují některou z následujících podmínek:


  • U DPB se sklonitostí do 3° při délce OL nad 600 m.
  • U DPB se sklonitostí od 3° do 5° při délce OL nad 500 m.
  • U DPB se sklonitostí nad 5°při délce OL nad 400 m.

Jestliže se na PB/DPB ukazuje u odtokových linií navíc i značka „P“ (Obr. 2-50), musí být setí/sázení po vrstevnici kombinované s přerušovacími pásy.