Osetí souvratí

2-40.jpg
Obr. 2-40: Souvrať na spodní hranici DPB


S0 – platí pro PB s velikostí menší než 35 ha


Souvrať osetá jinou než erozně nebezpečnou plodinou o minimální šířce 12 m bude založena na hranici DPB nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, a to minimálně tak, aby tato souvrať v místě svého založení protínala všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO.

2-41.jpg
Obr. 2-41: Souvrať S0 na spodní hranici souvislé plochy
plodiny zasahující do plochy MEO


2-42.jpg
Obr. 2-42: Úzkořádková plodina na spodní hraně DPB (S0)

POZOR: jestliže platí pro DPB velikost větší než 35 ha, ale nesplňuje některou z dalších podmínek S1, S2 nebo S3 spadá do opatření S0.


S1 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí do 3 stupňů včetně a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 300 m


2-43.jpg
Obr. 2-43: Souvrať S1 na spodní hranici DPB doplněna o přerušovací pás
vedený ve vzdálenosti do 300 m od horní hrany souvratě proti směru odtokových
linií. Další přerušovací pás není nutné aplikovat, protože vzdálenost
od horní hrany prvního přerušovacího pásu proti směru odtokových linií
k horní hranici plochy MEO je menší než 300 m.


Souvrať osetá jinou než erozně nebezpečnou plodinou o minimální šířce 12 m bude založena na hranici DPB nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, a to minimálně tak, aby tato souvrať v místě svého založení protínala všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od souvratě k horní hranici vyznačené plochy MEO 300 metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany souvratě), je kromě osetí souvratí nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.


S2 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí od 3 do 5 stupňů včetně a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 250 m


Souvrať osetá jinou než erozně nebezpečnou plodinou o minimální šířce 12 m bude založena na hranici DPB nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, a to minimálně tak, aby tato souvrať v místě svého založení protínala všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od souvratě k horní hranici vyznačené plochy MEO 250 metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany souvratě), je kromě osetí souvratí nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.

2-44.jpg
Obr. 2-44: Souvrať S2 na spodní hranici DPB doplněna o přerušovací pás ve
vzdálenosti do 250 m od horní hrany souvratě proti směru odtokových linií.
Další přerušovací pás není nutné aplikovat, protože vzdálenost od horní
hrany prvního přerušovacího pásu proti směru odtokových linií k horní hranici
plochy MEO je menší než 250 m.


S3 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí nad 5 stupňů a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 200 m


Souvrať osetá jinou než erozně nebezpečnou plodinou o minimální šířce 12 m bude založena na hranici DPB nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, a to minimálně tak, aby tato souvrať v místě svého založení protínala všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od souvratě k horní hranici vyznačené plochy MEO 200 metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany souvratě), je kromě osetí souvratí nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.


2-45.jpg
Obr. 2-45: Souvrať S3 na spodní hranici DPB doplněna o přerušovací pás ve
vzdálenosti do 200 m od horní hrany souvratě proti směru odtokových linií,
protože vzdálenost od horní hrany prvního přerušovacího pásu proti směru
odtokových linií k horní hranici plochy MEO je větší než 200 m. Další přerušovací
pás není nutné aplikovat, protože vzdálenost od horní hrany druhého
přerušovacího pásu proti směru odtokových linií k horní hranici plochy MEO je
menší než 200 m. (přerušovaně zobrazeno doporučené opatření)


Jako souvrať pro účely plnění podmínek DZES 5 nelze použít biopás založený s dotací v rámci AEO a AEKO EAFRD.
Pásy nebo souvratě oseté jinou než erozně nebezpečnou plodinou musí být zachovány do sklizně erozně nebezpečné
plodiny. Za porušení se nepovažuje sklizeň pásu nebo souvrati, pokud je ponecháno strniště.


DF Pooslavi-1314.jpg
Osetí erozně ohrožené plochy VOF plodinou
Lokalita: Demofarmy - Pooslaví, Datum: květen 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


DF Pooslavi-1327.jpg
Osetí souvratí
Lokalita: Demofarmy - Pooslaví, Datum: květen 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)