Pěstování luskoobilných směsí (LOS)

Výhodou porostu LOS z hlediska protierozní ochrany je jeho schopnost rychlého vzcházení a zapojení porostu. Díky této vlastnosti dokáže porost zajistit včasné pokrytí půdy a tím působit protierozně. Při zakládání porostů LOS, tedy směsi luskoviny a obilniny, je třeba dbát zvýšené opatrnosti na možnou separaci semen secím strojem. Je tedy vhodné zvýšit poměr obilovin vůči luskovině, protože minimální zastoupení bude počítáno na zkusných plochách MEO.

Při pěstování LOS je nutné dodržet následující parametry:

  • plodiny obsažené ve směsi se na metr čtvereční výsevku LOS nahodile střídají;
  • na metr čtvereční výsevku LOS v meziřádkovém rozmezí do 15 cm se nachází min. 50% zastoupení rostlin obilnin;
  • LOS obsahuje z výčtu erozně nebezpečných plodin pouze bob setý nebo sóju.