Přerušovací pásy

P1 – platí pro DPB s průměrnou sklonitostí do 3 stupňů včetně


2-29.jpg
Obr. 2-29: Přerušovací pásy na DPB se sklonitostí do 3°
(přerušovaně zobrazeno doporučené opatření)


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na ploše MEO, nebo na ploše souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na ploše DPB tak, aby maximální nepřerušená délka odtokové linie byla na DPB o průměrné sklonitosti do 3° včetně max. 300 m (měřeno proti směru odtokové linie od hranice DPB). Zároveň platí, že tento pás je založen minimálně tak, že protíná všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. V případech, ve kterých šířka plochy MEO, popřípadě souvislé plochy plodiny zasahující do plochy MEO je užší než stanovená vzdálenost mezi pásy, bude založen minimálně jeden přerušovací pás.


P2 – platí pro DPB s průměrnou sklonitostí od 3 stupňů do 5 stupňů včetně


2-30.jpg
Obr. 2-30: Přerušovací pásy na PB/DPB se sklonitostí 3–5°
(přerušovaně zobrazeno doporučené opatření)


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na ploše MEO, nebo na ploše souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na ploše DPB tak, aby maximální nepřerušená délka odtokové linie byla na DPB o průměrné sklonitosti do 3–5° včetně max. 250 m (měřeno proti směru odtokové linie od hranice DPB). Zároveň platí, že tento pás je založen minimálně tak, že protíná všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. V případech, ve kterých šířka plochy MEO, popřípadě souvislé plochy plodiny zasahující do plochy MEO je užší než stanovená vzdálenost mezi pásy, bude založen minimálně jeden přerušovací pás.


P3 – platí pro DPB s průměrnou sklonitostí nad 5 stupňů


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na ploše MEO, nebo na ploše souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na ploše DPB tak, aby maximální nepřerušená délka odtokové linie byla na DPB o průměrné sklonitosti nad 5° včetně max. 200 m (měřeno proti směru odtokové linie od hranice DPB). Zároveň platí, že tento pás je založen minimálně tak, že protíná všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. V případech, ve kterých šířka plochy MEO, popřípadě souvislé plochy plodiny zasahující do plochy MEO je užší než stanovená vzdálenost mezi pásy, bude založen minimálně jeden přerušovací pás.

Poznámka: Přerušovací pásy doporučujeme realizovat z důvodu zajištění co nejvyšší účinnosti jako vrstevnicové, nebo s max. odklonem od vrstevnice do 30 stupňů. Pro splnění standartu DZES však

toto není podmínkou a povinným požadavkem (mimo ostatní) je alespoň protnutí všech odtokových linií povrchové vody vyznačených v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO.

Jako přerušovací pás pro účely plnění podmínek DZES 5 nelze použít biopás založený s dotací v rámci AEO a AEKO EAFRD.


2-31.jpg
Obr. 2-31: Přerušovací pásy na DPB se sklonitostí nad 5°
(přerušovaně zobrazeno doporučené opatření)


DF Pooslavi-1310.jpg
Přerušovací pás doplněný zatravněnou dráhou soustředěného odtoku
Lokalita: Demofarmy - Pooslaví, Datum: květen 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)