Setí/sázení po vrstevnici

V0 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha


Na DPB nelze realizovat jako jedinou půdoochrannou technologii setí/ sázení po vrstevnici. Půdoochrannou technologii setí/sázení po vrstevnici lze použít, avšak nebude ze strany SZIF považována za splnění podmínky DZES 5 – MEO a také nebude kontrolována.


V1 – platí pro DPB s velikostí menší než 35 ha, s průměrnou sklonitostí do 3 stupňů včetně a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 600 m


Řádky porostu budou vedeny ve směru vrstevnic, přičemž tolerovaná bude odchylka od vrstevnice do 30°. Vzhledem k tomu, že délka odtokové linie je větší než 600 m, je tato půdoochranná technologie pro tento DPB nedostatečná. Je proto nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovací pásy, a to tak, aby max. nepřerušená délka odtokové linie byla max. 600 m.


2-46.jpg
Obr. 2-46: Setí/sázení po vrstevnici doplněno přerušovacím pásem na DPB
s průměrnou sklonitostí do 3° (přerušovaně zobrazeno doporučené opatření)


V2 – platí pro DPB s velikostí menší než 35 ha, s průměrnou sklonitostí od 3 do 5 stupňů včetně a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 500 m


Řádky porostu budou vedeny ve směru vrstevnic, přičemž tolerovaná bude odchylka od vrstevnice do 30°. Vzhledem k tomu, že délka odtokové linie je větší než 500 m, je tato půdoochranná technologie pro tento DPB nedostatečná. Je proto nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovací pásy, a to tak, aby max. nepřerušená délka odtokové linie byla max. 500 m.


2-47.jpg
Obr. 2-47: Setí/sázení po vrstevnici doplněno přerušovacím pásem na DPB
s průměrnou sklonitostí 3–5°


V3 – platí pro DPB s velikostí menší než 35 ha, s průměrnou sklonitostí nad 5 stupňů a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 400 m


2-48.jpg
Obr. 2-48: Setí/sázení po vrstevnici doplněno přerušovacím pásem na DPB
s průměrnou sklonitostí nad 5°


Řádky porostu budou vedeny ve směru vrstevnic, přičemž tolerována bude odchylka od vrstevnice do 30°. Vzhledem k tomu, že délka odtokové linie je větší než 400 m, je tato půdoochranná technologie pro tento DPB nedostatečná. Je proto nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovací pásy, a to tak, aby max. nepřerušená délka odtokové linie byla max. 400 m.


V4 – platí pro DPB s velikostí menší než 35 ha, kde délky odtokových linií jsou kratší než uvedené kombinace délek a sklonitostí u textů V1, V2 a V3


Řádky porostu budou vedeny ve směru vrstevnic, přičemž tolerovaná bude odchylka od vrstevnice do 30°.

2-49.jpg
Obr. 2-49: Setí/sázení po vrstevnici