Terasování

obdobně viz Terasy v podkapitole Technická protierozní opatření


4-30.JPG
Obr. 4-30: Terasy ve Starovicích (foto: VÚMOP, v.v.i.)