Zasakovací pásy

Z0 – platí pro DPB s velikostí menší než 35 ha


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO.

2-32.jpg
Obr. 2-32: Zasakovací pás založen na spodní hranici
DPB


2-33.jpg
Obr. 2-33: Zasakovací pás založen na spodní hranici
plochy MEO


2-34.jpg
Obr. 2-34: Zasakovací pás založen na spodní hranici
souvislé plochy plodiny zasahující do plochy MEO


2-35.jpg
Obr. 2-35: Úzkořádková plodina plnící funkci zasakovacího pásu

POZOR: jestliže platí pro DPB velikost větší než 35 ha, ale nesplňuje některou z dalších podmínek Z1, Z2 nebo Z3, spadá do opatření Z0.


Z1 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí do 3 stupňů včetně a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 300 m


2-36.jpg
Obr. 2-36: Zasakovací pás Z1 založen na spodní hranici DPB doplněn o přerušovací
pás ve vzdálenosti do 300 m od horní hrany zasakovacího pásu
proti směru odtokových linií. Další přerušovací pás není nutné aplikovat,
protože vzdálenost od horní hrany prvního přerušovacího pásu proti směru
odtokových linií k horní hranici plochy MEO je menší než 300 m.


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od zasakovacího pásu aplikovaného na hranici DPB, nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO k horní hranici vyznačené plochy MEO 300 metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany zasakovacího pásu), je kromě zasakovacího pásu nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.


Z2 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí od 3 do 5 stupňů včetně a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 250 m2-37.jpg
Obr. 2-37: Zasakovací pás Z2 založen na spodní hranici DPB doplněn
o přerušovací pás ve vzdálenosti do 250 m od horní hrany zasakovacího
pásu proti směru odtokových linií, druhý přerušovací pás doplněn ve vzdálenosti
do 250 m od horní hrany prvního přerušovacího pásu proti směru
odtokových linií, protože vzdálenost od horní hrany prvního přerušovacího
pásu proti směru odtokových linií k horní hranici plochy MEO je větší než
250 m. Další přerušovací pás není nutné aplikovat, protože vzdálenost
od horní hrany druhého přerušovacího pásu proti směru odtokových linií
k horní hranici plochy MEO je menší než 250 m. (přerušovaně zobrazeno
doporučené opatření)


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od zasakovacího pásu aplikovaného na hranici DPB, nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO k horní hranici vyznačené plochy MEO 250 metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany zasakovacího pásu), je kromě zasakovacího pásu nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.


2-38.jpg
Obr. 2-38: Zasakovací pás Z2 založen na spodní hranici plochy MEO, doplněn
o přerušovací pás ve vzdálenosti do 250 m od horní hrany zasakovacího
pásu proti směru odtokových linií. Další přerušovací pás není nutné aplikovat,
protože vzdálenost od horní hrany prvního přerušovacího pásu proti
směru odtokových linií k horní hranici plochy MEO je menší než 250 m.
(přerušovaně zobrazeno doporučené opatření)


Z3 – platí pro DPB s velikostí přes 35 ha, s průměrnou sklonitostí nad 5 stupňů a nejdelší délkou odtokové linie zasahující do plochy MEO přesahující délku 200 m


Pás jiné než erozně nebezpečné plodiny o minimální šířce 12 m bude založen na spodní hranici DPB, nebo na spodní hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO, nebo na spodní hranici plochy MEO, a to minimálně tak, aby tento pás v místě svého založení protínal všechny odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS v rámci příslušného DPB, které zasahují do plochy MEO. Pokud souvislá délka odtokové linie povrchové vody vyznačené v LPIS přesahuje od zasakovacíhopásu aplikovaného na hranici DPB, nebo na hranici souvislé plochy plodiny zasahující na plochu MEO k horní hranici vyznačené plochy MEO 200 metrů (měřeno proti směru odtokové linie od horní hrany zasakovacího pásu), je kromě zasakovacího pásu nutné realizovat i půdoochrannou technologii přerušovacích pásů. Na vzdálenosti pásů se aplikují vzdálenosti z půdoochranné technologie přerušovacích pásů.

Jako zasakovací pás pro účely plnění podmínek DZES 5 nelze použít biopás založený s dotací v rámci AEO a AEKO EAFRD.

2-39.jpg
Obr. 2-39: Zasakovací pás Z3 založen na spodní hranici DPB doplněn
o přerušovací pás ve vzdálenosti do 200 m od horní hrany zasakovacího
pásu proti směru odtokových linií, druhý přerušovací pás doplněn ve vzdálenosti
do 200 m od horní hrany prvního přerušovacího pásu proti směru
odtokových linií, protože vzdálenost od horní hrany prvního přerušovacího
pásu proti směru odtokových linií k horní hranici plochy MEO je větší než
200 m. Další přerušovací pás není nutné aplikovat, protože vzdálenost
od horní hrany druhého přerušovacího pásu proti směru odtokových linií
k horní hranici plochy MEO je menší než 200 m. (přerušovaně zobrazeno
doporučené opatření)