Zjištění erozní ohroženosti na PB/DPB v LPIS

Pro každého uživatele je velmi důležité vědět, jak identifikovat DPB, kterým bylo přiřazeno některé z protierozních opatření. Tuto informaci lze velice jednoduše najít v LPIS na panelu uživatele (po přihlášení), v záložce „Tisky“ (Obr. 2-27).

2-27.PNG
Obr. 2-27: Tisky Erozní ohroženost DPB

Uživatel má možnost si kromě zobrazení každého dílu půdního bloku samostatně, vyexportovat i informativní výpis (Tab. 2-1) pro všechny DPB přes záložku Tisky a odrážku Erozní ohroženost DPB. Zde se mu objeví kompletní informace o tom, jaké půdoochranné technologie může použít na DPB. Uživatel zde najde i další relevantní podkladové informace k dílům půdních bloků, jako je průměrná sklonitost, největší délka odtokové linie, výměry jednotlivých kategorií erozní ohroženosti a uplatňovaná opatření, která jsou nebo mohou být pro uživatele důležitá pro splnění definovaného managementu a samotnou realizaci předepsaných půdoochranných technologií.


Tab. 2-1: Informativní výpis pro DPB s erozní ohrožeností

Tab.JPG