Historie verzí stránky „Pásové zpracování půdy (strip-till – ST)“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 8. 8. 2017, 15:08Jirkakapicka (diskuse | příspěvky). . (511 bajtů) (+511). . (Založena nová stránka s textem „Principem půdoochranné technologie je kombinace výhod plošného zpracování půdy a setí do nezpracované půdy. Zemědělec zajistí zpracování p…“)