Historie verzí stránky „POUŽITÁ A DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 2. 1. 2019, 16:15Jirkakapicka (diskuse | příspěvky). . (4 795 bajtů) (+4 795). . (Založena nová stránka s textem „BENNETT, H. H. (1939): Soil conservation. McGraw-Hill Book Co., Inc. BLAŽKOVÁ, M. (2006): Dotčené orgány v procesu územního plánování. Ministers…“)