Historie verzí stránky „Podrývání u cukrové řepy“

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 8. 8. 2017, 15:06Jirkakapicka (diskuse | příspěvky). . (540 bajtů) (+540). . (Založena nová stránka s textem „Půdoochranná technologie, která spočívá v kypření zhutnělých vrstev půdy pod úrovní hloubky orby, avšak bez jejich obracení. Hlavní výhodo…“)