Podrývání u cukrové řepy

Verze z 8. 8. 2017, 15:06, kterou vytvořil Jirkakapicka (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Půdoochranná technologie, která spočívá v kypření zhutnělých vrstev půdy pod úrovní hloubky orby, avšak bez jejich obracení. Hlavní výhodo…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Půdoochranná technologie, která spočívá v kypření zhutnělých vrstev půdy pod úrovní hloubky orby, avšak bez jejich obracení. Hlavní výhodou podrývání podorničí je, že zlepšuje kořenový růst a infiltraci vody a živin, a tím přispívá k omezení povrchového odtoku vody a ke zvýšení výnosů. U některých plodin dochází i ke zlepšení kvalitativních parametrů sklizené produkce.

Tuto technologii mohou zemědělci využívat při zakládání porostů cukrové řepy na MEO plochách od 1. 1. 2013.