Obecné půdoochranné technologie na erozně ohrožených plochách

Obecné půdoochranné technologie pro silně erozně ohrožené (SEO) plochy:

  • bezorebné setí/sázení (technologie přímého setí do nezpracované půdy)
  • setí/sázení do mulče
  • setí/sázení do mělké podmítky s ponecháním části rostlinných zbytků na povrchu půdy
  • setí/sázení do ochranné plodiny (např. do vymrzající meziplodiny – svazenka vratičolistá, hořčice bílá)

Minimální pokryvnost pro pěstování ostatních obilnin a řepky olejné na SEO plochách: Při zakládaní porostů ostatních obilnin a řepky olejné na SEO plochách pomocí obecné půdoochranné technologie platí podmínka dodržení minimálně 30% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky do doby vzcházení porostu. Přičemž po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů vybraných erozně nebezpečných plodin na SEO plochách byla použita obecná půdoochranná technologie.

Podsev: použití obecných půdoochranných technologií při zakládání porostů ostatních obilnin na SEO ploše nemusí být dodržena v případě, že budou pěstovány pouze s podsevem jetelovin, travních nebo jetelotravních směsí setím nejpozději společně s hlavní plodinou.


Obecné půdoochranné technologie pro mírně erozně ohrožené (MEO) plochy:

  • bezorebné setí/sázení (technologie přímého setí do nezpracované půdy)
  • setí/sázení do mulče
  • setí/sázení do mělké podmítky s ponecháním části rostlinných zbytků na povrchu půdy
  • setí/sázení do ochranné plodiny (např. do vymrzající meziplodiny – svazenka vratičolistá, hořčice bílá)

Minimální pokryvnost pro pěstování erozně nebezpečných plodin na MEO plochách: Při zakládaní porostů erozně nebezpečných plodin na MEO plochách pomocí obecné půdoochranné technologie platí podmínka dodržení minimálně 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky. Přičemž do 30. června musí být zachována ještě minimální 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po 1. červenci musí být vizuálně prokazatelné, že při zakládání porostů vybraných erozně nebezpečných plodin na MEO plochách byla použita obecná půdoochranná technologie.


Cejc-0986.jpg
Vymrzlá meziplodina (svazenka vratičolistá) setá do podmítnutého strniště předplodiny
Lokalita: Čejč, Datum: březen 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Mulc GAEC2 W.jpg
Setí do mulče
Datum: březen 2009, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


MulčIII autor Volker Prasuhn wiki commons.jpg
Setí do mulče
Datum: listopad 2009, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Cejc-0987.jpg
Vymrzlá meziplodina (svazenka setá) do podmítlého strniště předplodiny, připravené pro setí kukuřice
Lokalita: Čejč, Datum: březen 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Cejc-1006.jpg
Vertikální zpracování půdy po sklizni obilovin s adaptérem pro setí svazenky v jedné operaci
Lokalita: Čejč, Datum: březen 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


P1000767.jpg
Setí do mělké podmítky
Datum: říjen 2012, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


P1080818.jpg
Setí do mulče
Datum: říjen 2011, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


P1080819.jpg
Setí do mulče
Datum: říjen 2011, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


P1080822.jpg
Mulčování rostlinných zbytků po sklizni kukuřice
Datum: říjen 2011, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


P1080823-upravený.jpg
Rostlinné zbytky kukuřice před mulčováním
Datum: říjen 2011, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


P1080824.jpg
Vertikální plošný mulčovač
Datum: říjen 2011, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8757.jpg
Vymrzající meziplodina, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8799.jpg
Zpracování půdy bez obracení, ponechání části rostlinných zbytků na povrchu, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8802.jpg
Zpracování půdy bez obracení, ponechání části rostlinných zbytků na povrchu, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8805.jpg
Zpracování půdy bez obracení, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8812.jpg
Zpracování půdy bez obracení, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8857.jpg
Setí do mělké podmítky, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8857.jpg
Setí do zpracované půdy, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8863.jpg
Setí do zpracované půdy, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8871.jpg
Setí do vymrzající meziplodiny, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice seti-8877.jpg
Setí do vymrzající meziplodiny, setí kukuřice
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0168.jpg
Kukuřice setá do ochranné plodiny
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0193.jpg
Kukuřice setá do herbicidem umrtveného drnu jilku
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0196.jpg
Kukuřice setá do zpracované půdy radličkovým kypřičem
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0201.jpg
Kukuřice setá do herbicidem umrtveného drnu
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0239.jpg
Kukuřice setá do zpracované půdy radličkovým kypřičem
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0254.jpg
Eroze půdy v klasicky seté kukuřici
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0258.jpg
Eroze půdy v klasicky seté kukuřici
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0259.jpg
Simulace deště v kukuřici seté do půdy zpracované radličkovým podmítačem
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0260.jpg
Kukuřice setá do zbytků vymrzající/desikované meziplodiny
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Simulator-0260.jpg
Zadešťování kukuřice seté do umrtveného drnu meziplodiny
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Zad 2-9603.jpg
Zadešťování kukuřice seté do umrtveného drnu meziplodiny
Lokalita: Puclice, Datum: červenec 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Zad 2-9612.jpg
Zadešťování kukuřice seté do umrtveného drnu meziplodiny
Lokalita: Puclice, Datum: červenec 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice Zadest 2-9526.jpg
Zadešťování kukuřice seté do umrtveného drnu meziplodiny
Lokalita: Puclice, Datum: červenec 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice-8638.jpg
Vymrzající meziplodina
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice-8640.jpg
Vymrzající meziplodina
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice-8644.jpg
Vymrzající meziplodina
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice-8668.jpg
Setí do vymrzající meziplodiny
Lokalita: Puclice, Datum: duben 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice-8975.jpg
Kukuřice setá do herbicidem umrtveného drnu jilku
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Puclice-8980.jpg
Kukuřice setá do herbicidem umrtveného drnu jilku
Lokalita: Puclice, Datum: květen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Seti-1049.jpg
Setí do zpracované půdy
Datum: duben 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Seti-1052.jpg
Setí do zpracované půdy
Datum: duben 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Seti-1060.jpg
Setí do zpracované půdy
Datum: duben 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Seti-1063.jpg
Setí do zpracované půdy
Datum: duben 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Seti-1064.jpg
Setí do zpracované půdy
Datum: duben 2017, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)