Odkameňování

Půdoochranná technologie, kterou tvoří následující operace: rýhování, separace hrud a kamene, sázení do odkameněné půdy. Současně platí, že mezi jednotlivými dvojřádky je prostor, kam byly separátorem uloženy kameny a hroudy, které mohou tvořit drenážní vrstvu.

Tato půdoochranná technologie je mezi specifické půdoochranné technologie na MEO plochách zařazena podmíněně, protože bude dále ověřována z hlediska její účinnosti.


Jedouchov-9223.jpg
Odkameňování u brambor, klasický hrůbek
Lokalita: Jedouchov, Datum: červen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Jedouchov-9226.jpg
Odkameňování u brambor, upravený hrůbek - žlábek
Lokalita: Jedouchov, Datum: červen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Jedouchov-9243.jpg
Odkameňování u brambor, upravený hrůbek - žlábek
Lokalita: Jedouchov, Datum: červen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)