Použitá a další doporučená literatura

BENNETT, H. H. (1939): Soil conservation. McGraw-Hill Book Co., Inc.

BLAŽKOVÁ, M. (2006): Dotčené orgány v procesu územního plánování. Ministerstvo pro místní rozvoj, Brno. 3. Vydání, 21 s. [Online]. Dostupné z: <http://www.uur.cz/images/publikace/ internetoveprezentace/dotceneorgany/uvod.pdf>

DOSTÁL T., VRÁNA K., KRÁSA K., JAKUBÍKOVÁ A., SCHWARZOVÁ P., UHLÍŘOVÁ K., BEČVÁŘ M., VESELÁ J., KAVKA P., ZANDLER D., ROSENDORF P.: Metody a způsoby predikce povrchového odtoku, erozních a transportních procesů v krajině. Závěrečná zpráva projektu COST 1P04OC634.001, FSV ČVUT v Praze. 2007

HOLÝ, M. (1978): Protierozní ochrana. SNTL a ALFA. Praha. 283 str.

HŮLA, J., JANEČEK, M., KOVAŘÍČEK, P., BOHUSLÁVEK, J. (2003): Agrotechnická protierozní opatření, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i., Praha, 48 s., ISSN 1211-3972.

JANEČEK, M. a kol. (2007): Ochrana zemědělské půdy před erozí, metodika, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v. v. i., Praha, 76 s., ISBN 978-80-254-0973-2.

JANEČEK, M. a kol. (2008): Základy erodologie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, 172 s., ISBN 978-80-213-1842-7.

JANEČEK, M. a kol. (2000): Mapy potenciální erozní ohroženosti zemědělských půd ČR vodní a větrnou erozí. In: Výstup z projektu NAZV EP7057 Způsoby omezení degradace půd erozí a systémy protierozní ochrany, Praha: VÚMOP.

JANEČEK, M. a kol. (2012): Ochrana zemědělské půdy před erozí, metodika, Česká zemědělská univerzita Praha, Praha, 113 s., ISBN 978-80-87415-42-9.

KHEL, T., BATYSTA M., HAVELKOVÁ L., et al. (2016): Optimální prostorová struktura větrolamů a jejich vliv na aktuální ztrátu půdy větrnou erozí: Redakčně upravená roční zpráva za třetí rok řešení projektu QJ1330121. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2016.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (2011): Příručka ochrany proti vodní erozi. Praha: Ministerstvo zemědělství, 56. ISBN 978-80-7084-996-5.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, 2014, 73. ISBN 978-80-87361-33-7.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ (2016): Kontrola podmíněnosti Cross Compliance – Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti

NOVOTNÝ, I. a kol. (2014): Příručka ochrany proti vodní erozi – 2. aktualizované vydání. Praha

NOVOTNÝ, I., ŽÍŽALA, D., KAPIČKA, J., BEITLEROVÁ, H., MISTR, M., KRISTENOVÁ H., PAPAJ, V. (2016): Adjusting the CP max factor in the Universal Soil Loss Equation (USLE): areas in need of soil erosion protection in the Czech Republic. Journal of Maps. s. 1–5. ISSN 1744-5647. Dostupné z: doi:10.1080/17445647.2016.1157834

NOVOTNÝ, I., PODHRÁZSKÁ, J., PAPAJ, V., BANÝROVÁ, J., PÍRKOVÁ, I. (2010): Potenciální ohroženost zemědělské půdy větrnou erozí. [Online]. Dostupné z: <http://mapy.vumop.cz> PASÁK, V. (1970): Větrná eroze půdy, Praha-Zbraslav: Výzkumný ústav meliorací.

PASÁK, V. a kol (1984): Ochrana půdy před erozí, Praha: SZN Praha. PODHRÁZSKÁ, J. (2013): Kriteria rozvoje větrné eroze na těžkých půdách a možnosti jejího omezení biotechnickými opatřeními: Závěrečná zpráva 2012 projektu QH82099. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2013.

PODHRÁZSKÁ, J., KUČERA J., STŘEDA T., STŘEDOVÁ H. a CHUCHMA F. (2014). Mapa potencionálního rizika ohrožení těžkých půd větrnou erozí na základě meteorologických podmínek v zimním období : Potencial risk of the exposure of heavy soils based on meteorological conditions in winter season. Certifikovaná mapa s odborným obsahem. Certifikační orgán: SPÚ, číslo osvědčení 13/2014

PODHRÁZSKÁ, J., LITSCHMANN T., HRADIL M., et al. (2011): Hodnocení účinnosti trvalých vegetačních bariér v ochraně proti větrné erozi. Brno: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha, 2011. ISBN 978-80-87361-10-8.

PODHRÁZSKÁ, J., NOVOTNÝ I., ROŽNOVSKÝ J., et al. (2008): Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině: metodika. Praha: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, 2008. ISBN 978-80-904027-1-3.

PRETTL, J. (1963): Mapa ochrožených půd ČSSR větrnnou erozí. Vodní hospodářství., 5, p. 165.

ŠARAPATKA, B., URBAN, J., a kol. (2006): Ekologické zemědělství v praxi. 1. vyd. Šumperk: Svaz PRO-BIO, 2006, 502 s. ISBN 978-80-903583-0-0

VOPRAVIL, J. (2009): Půda a její hodnocení v ČR. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy v.v.i., Praha, 148 s., ISBN: 978-80-87361-02-3

WISCHMEIER, W. H., SMITH, D. D. (1978): Predicting Rainfall Erosion Losses – A Guide to Conservation Planning, Agr. Handbook, 537, US Dept. of Agriculture, Washington. [Online]. Dostupné z: <http://www.ars.usda.gov/ SP2UserFiles/ad_hoc/36021500USLEDatabase/AH_537.pdf>